Dlaczego powinieneś zadbać o misję Twojej NGO?

Misja i wizja to tematy, które od ponad 20 lat są obecne w sektorze pozarządowym. Jeżeli wszyscy wokół mówią, że będąc w zarządzie powinieneś zadbać o misję Twojej organizacji, ale nie mówią jak to zrobić, to przeczytaj ten krótki tekst. Dowiesz się z niego dlaczego misja jest ważna i na co powinna mieć wpływ w Twojej organizacji.

Czym jest misja organizacji pozarządowej?

Misja wg. Wikipedii to zadanie do wykonania. Jest ona nierozłącznie powiązana z celami działania organizacji. Misja dopełnia te cele i pokazuje, w jaki sposób chcesz się przyczynić do ich osiągnięcia.

Do sławnych misji należą:

Inspirować jutrzejszych budowniczych i wspomagać ich rozwój – Lego

Uporządkowanie światowych zasobów informacji, tak by stały się powszechnie dostępne i użyteczne – Google

Jesteśmy blisko Polaków, żeby jak najbardziej ułatwić im codzienne życie – Żabka Polska

Niestety w przypadku organizacji pozarządowych ich misje rzadko są ogólnodostępne. Próbowałam szukać informacji o misjach dużych polskich stowarzyszeń i fundacji, ale moje poszukiwania zakończyły się niepowodzeniem. Polskie organizacje pozarządowe udostępniają cele działania i formy ich realizacji. Często zastanawiam się czym różni się misja od celów działania i jedyne logiczne wyjaśnienie jest takie, że celów niektóre ngo mają 33… Tj. przepisały je z Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W idealnym świecie, te organizacje w toku działania wypracowują jedną misję, która określa to, co robią najlepiej…

Jak możesz zadbać o misję w Twojej organizacji?

Jak zauważyłeś, czytając powyższe przykłady, dobre misje to jedno czytelne zdanie. Im bardziej skomplikujesz misję, tym mniej będzie ona zrozumiała dla osób związanych z organizacją. Skomplikowana, której nikt nie rozumie, misja ma bardzo mały wpływ na działania organizacji pozarządowej. Nie da się przecież wdrażać w życie, czegoś, czego się nie rozumie…

Jeżeli zastanawiasz się, jak w jednym zdaniu zmieścić, wszystkie obszary działania Twojej organizacji, to albo Twoja organizacja jest już bardzo duża i, siłą rzeczy, misja musi być bardziej ogólna. Albo ciągle jesteś na etapie rozwoju organizacji, w którym ciągle szukasz Twojej drogi i próbujesz różnych działań. Wtedy sformułowanie misji jest praktycznie niemożliwe. Bo np. trudno Ci będzie zmieścić w jednym zdaniu działania innowacyjne w obszarze startupów i wsparcie emocjonalne seniorów.

Jeżeli Twoja organizacja jest młoda i wraz z każdym nowym projektem „skacze z tematu na temat” to zanim zadbasz o misję, powinieneś skupić się na określeniu głównego obszaru działań Twojej NGO oraz obszarów dodatkowych. Z drugiej strony misja powinna Ci pomóc w wyborze jednego głównego obszaru działalności… To problem z typu „co było pierwsze – kura, czy jajko. Sam musisz go rozwiązać i z jednej strony myśleć o misji, a z drugiej o wyspecjalizowaniu Twojej organizacji.

I na koniec najważniejsze: zadbać o misję powinni wszyscy w Twojej organizacji. A na pewno wszyscy powinni ją znać i rozumieć, gdyż misja ma wpływ na wiele różnych aspektów funkcjonowania ngo.

Misja ma wpływ na to jak…

  • komunikujesz się z odbiorcami Twoich działań w mediach, w tym w mediach społecznościowych. Jeżeli np. misja Twojej organizacji brzmi: „godna pomoc dla osób 60+”, to raczej nie będziesz pokazywać na FB zdjęć Twoich podopiecznych w sytuacjach budzących kontrowersje;
  • pozyskujesz darczyńców, których nie powinieneś „brać na litość” pokazując im „umierające dzieci”, gdy Twoją misją jest rozwój edukacji w Afryce;
  • wnioskujesz o środki. Jeżeli misja Twojej organizacji jest precyzyjnie określona, to powinieneś być mniej skłonny do wnioskowania o „każde środki” na „wszystkie możliwe działania”, co w efekcie powinno przyczynić się do wzmocnienia głównej osi Twoich działań. I zaniechania czasochłonnych działań dodatkowych;
  • traktujesz swoich współpracowników i wolontariuszy. Nie ma nic gorszego, gdy osoby, które mają realizować misję Twojej organizacji czują rozbieżność pomiędzy traktowaniem podopiecznych, a ich samych. Np. w skrajnym przypadku, taka sytuacja może wystąpić w organizacji, która wspiera finansowo osoby ubogie, a swój personel zatrudnia na „umowach śmieciowych” na najniższą krajową.

Misja ma również wpływ na każdy inny aspekt Twoich działań. Pokazuje, co jest ważne i na czym powinieneś się skupić. Dzięki misji wiesz również, jakich działań powinieneś zaniechać.

Przeczytaj również „Jak bezpiecznie pozyskać środki na działalność w 2021 r.?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *