Co to jest rozwój instytucjonalny?

Od kilku lat w różnych konkursach grantowych można pozyskać środki na tzw. rozwój instytucjonalny organizacji. Jeżeli zastanawiasz się, czym jest rozwój instytucjonalny i jak Twoja organizacja może wykorzystać środki na taki rozwój to zapraszam do lektury tego tekstu.

Czym jest rozwój instytucjonalny?

Rozwój instytucjonalny to nic innego jak wydzielona część dotacji, którą możesz przeznaczyć na zakup sprzętu i usług niezbędnych do rozwoju Twojej organizacji. Co do zasady, grantodawcy nie ograniczają pomysłów na wydawanie tych środków. Możesz z nimi zrobić, co tylko Ci się zamarzy. Jednak są takie konkursy, gdzie grantodawca preferuje pewien rodzaj inwestycji w organizację.

Idea stojąca za wydatkowaniem środków jest taka:

  1. Ty znasz misję Twojej organizacji i masz wizję jej rozwoju.
  2. Wiesz, co należy zrobić, aby osiągnąć planowany rozwój Twojej organizacji.
  3. Wydajesz środki przeznaczone na rozwój instytucjonalny tak, aby zrealizować część wizji.

Bardzo często organizacje nie mają przemyślanej misji swojej organizacji i wizji jej rozwoju. Wtedy środki na rozwój instytucjonalny są wydawane na bieżące i zużywalne rzeczy: zakup sprzętu komputerowego, plakaty, ulotki i inne materiały. Przeczytaj o tym, dlaczego powinieneś mieć opracowaną misję w Twojej NGO. Możesz też posłuchać audycji o tym, jak stworzyć strategię rozwoju w Twojej organizacji.

Sama wielokrotnie uczestniczyłam w dyskusjach pt. „Czego nam brakuje, bo coś trzeba wpisać w rozwój?”. Wtedy okazywało się, że komuś popsuł się komputer lub drukarka i najczęściej wykazywaliśmy, że te zakupy są niezbędne do dalszego rozwoju organizacji. Oczywiście, w danym momencie było to dla nas ważne, ale często po czasie okazało się że mamy za dużo niesprawnych komputerów… A brakuje nam rzeczy, które naprawdę mogły by nam pomóc w dalszym rozwoju.

Gdy piszesz wniosek i działasz pod presją czasu nie myślisz o strategicznym podejściu do planowania działań w ramach rozwoju instytucjonalnego. Na mądre zaplanowanie zakupów jest potrzebna chwila zastanowienia i oddechu.

W ramach strategicznego podejścia do rozwoju organizacji możesz pomyśleć np. o:

  • zleceniu opracowania strategii rozwoju organizacji;
  • warsztatach wyjazdowych integracyjno-strategicznych dla całego zespołu;
  • opracowaniu wizualizacji graficznej organizacji;
  • napisaniu strategii marketingowej;
  • doradztwie biznesowym pomagających zaplanować dywersyfikację przychodów organizacji;
  • zatrudnieniu personelu kluczowego w ngo – np. prawnika w organizacji watchdogowej.

Pomysłów na działanie jest nieskończona ilość. Ale najważniejsze jest to, aby były one spójne z działaniami Twojej organizacji i jej wizją rozwoju. Warto wydać te pieniądze mądrze, gdyż obecnie rzadko się zdarza możliwość otrzymania dotacji, a jeszcze rzadziej dotacji na rozwój instytucjonalny.

Jakie są warunki przyznawania środków na taki rozwój?

Po pierwsze, środki na rozwój instytucjonalny są zawsze powiązane z dotacją na projekt merytoryczny. Projekt merytoryczny to nic innego jak celowe i określone w czasie działania z zakresu pożytku publicznego. Nie można otrzymać środków na rozwój instytucjonalny bez projektu. Wyjątek stanowią dotacje Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich i tzw. „małe FIO”. Dotacje z FIO dla młodych organizacji wynoszą ok. 5-10 tys. zł. i są wydawane zgodnie z zapotrzebowaniem tak, aby organizacja mogła sprawnie działać. Obecnie trwa procedura wyboru wojewódzkich operatorów małego FIO, więc nie wskażę Ci podmiotów, do których możesz się zgłosić po taką dotację.

Jeżeli aplikujesz o rozwój instytucjonalny w ramach „dużego FIO”, Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny pamiętaj, że koszty rozwoju instytucjonalnego są ograniczone do określonego % dotacji. Np. w FIO mogłeś pozyskać do 20% dotacji. W Programie Aktywni Obywatele była podana jeszcze górna granica środków, o jakie można wnioskować. W tym miejscu muszę udzielić Ci dobrej rady:

Nigdy nie wnioskuj o maksymalny możliwy procent.

Jeżeli wydasz mniej dotacji niż zakładałeś to będziesz musiał oddać środki przekraczające ten procent. Np. jeżeli dotacja ma 10 000,00 a ty możesz wydać 10% na rozwój instytucjonalny, a wydasz tylko 9 000,00 to 100 zł z kosztów rozwoju instytucjonalnego jest niekwalifikowane. Oczywiście możesz te 100 zł wydać ze środków własnych, ale lepiej wcześniej o tym pomyśleć niż później.

Po drugie, rozwój instytucjonalny to często taki mini-projekt wewnątrz dużego projektu. Musisz opisać problem lub wyzwanie stojące przed Twoją organizacją. W diagnozie powinieneś oprzeć się o dane, czyli np. strategię rozwoju Twojej organizacji. Następnie powinieneś przedstawić sensowne propozycje rozwiązania tego problemu. Tj. opisać działania i rezultaty.

Podsumowując

Zachęcam Cię do korzystania ze środków, które możesz wydać na rozwój instytucjonalny Twojej organizacji. Zawsze lepiej te środki mieć niż ich nie mieć. Ale im lepiej zaplanujesz działania w ramach rozwoju, tym lepiej Twoja organizacja na tym wyjdzie!

Przeczytaj również, gdzie szukać informacji o aktualnych konkursach grantowych.

One Reply to “Co to jest rozwój instytucjonalny?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *