Jak z sukcesem napisać PROO 5 i pomóc Ukrainie

Pomaganie nie jest proste i nie jest tanie. Od prawie 3 tygodni pomagamy Ukrainie, której Rosja wypowiedziała wojnę. Pomagają całe rzesze Polek i Polaków. Emocjonalny zryw do działania wielu tysięcy osób jest z pewnością spowodowany dobrocią serca, ale też szokiem i niedowierzaniem, że taka sytuacja ma miejsce. Jednak już teraz „zawodowi pomagacze” z organizacji społecznych alarmują, że musimy pomagać mądrze i racjonalnie. A dodatkowo nastawić się na długofalową pomoc… Jak w tym wszystkim napisać PROO 5, aby pomogło potrzebującym? Już wyjaśniam.

Co to jest PROO 5?

PROO 5 to innymi słowy mówiąc Priorytet 5 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, który jest prowadzony przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Celem programu jest pomoc organizacjom społecznym w sytuacjach wyjątkowych. I też w takich, które wymagają poniesienia dodatkowych kosztów. Taka sytuacja ma miejsce, gdy np. chcesz wyjechać na dużą konferencję, ale nie stać Cię na bilet lub, gdy jesteś członkiem organizacji sieciującej, która ma bardzo wysokie składki… Ale po kolei. Na co możesz napisać PROO 5?

W PROO 5 można pozyskać do 10 000 PLN 1 raz do roku na każdy z tych trzech typów działań. Tj. na pokrycie kosztów:

  1. wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń. Te sytuacje mogą mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
  2. uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym. Powinny to być wydarzenia istotne zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związane z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
  3. związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym  istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja. W ramach tego typu można uzyskać wsparcie na opłacenie składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji – CZŁONKOSTWO.

Startując w konkursie możesz otrzymać od 30 000 zł na 3 różne projekty i typy projektów.

W konkursie może wziąć udział każda zarejestrowana organizacja pozarządowa, która zapozna się z Regulaminem i złoży wniosek za pomocą generatora wniosków. Ocena wniosków trwa ok. 1-2 tygodni. Wydatki są kwalifikowane od daty projektu pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Na co napisać PROO 5, aby pomóc?

Jeżeli chcesz pomóc Ukrainie to zdecydowanie będziesz pisał do pierwszego typu projektów. Twoje działania powinny mieć na celu wsparcie doraźne organizacji w realizacji działań na rzecz uchodźców. Ja pisałam kilka PROO 5, z czego 2 były próbą „przetestowania systemu”, a 3 na rzeczywiste wsparcie doraźne. Niestety PROO 5 rozumie wsparcie doraźne w sposób szczególny. Gdy próbowałam sprawdzić, czy mogę kupić z PROO 5 nowy komputer dla nowego podmiotu, to nie było takiej możliwości.

Jednak, gdy podczas pandemii trzeba było kupić sprzęt niezbędny do produkcji przyłbic, to nie było problemu. Obecnie dostałam już jedno PROO 5 dla organizacji zajmującej się koordynacją działań wolontariackich. Ten podmiot od czasu wybuchu wojny zebrał blisko 1000 wolontariuszy. Wolontariusze świadczą pomoc lokalnie – sortując dary, pomagając rodzinom i organizując zajęcia dla dzieci. Jednak moja ostatnia próba napisania wniosku na wsparcie osób okazała się niepowodzeniem. Napisałam świetny projekt i oceniający to docenił. Przyczyną odrzucenia wniosku było to, że nie wykazałam, że moja organizacja nie radzi sobie w sytuacji pomocowej, która ją spotkała.

Pamiętaj, że w PROO 5 musisz zacząć pewne działania pomocowe, by wykazać, że nie radzisz sobie z ich wykonaniem. Dopiero potem możesz wnioskować o pomoc.

Na co zwrócić uwagę podczas pisania wniosku?

Po pierwsze, aby z sukcesem napisać wniosek do PROO 5 nie staraj się „na nowo wyprostować koła”. Wniosek powinien być prosty i powinien być potrzebny. Zastanów się też, czy Twoja organizacja zna się na takiej pomocy, której chcesz udzielić. O tym, jak mądrze pomagać Ukrainie napisałam w tym artykule.

Sprawdź też, co to są koszty administracyjne i zastanów się, które z nich chcesz wpisać w projekt. Proponuję, abyś w tym miejscu też nie przesadził.

I już na sam koniec otwórz generator i pisz od razu w nim. Limity znaków są tak małe, że nie ma sensu pisać tekstu w word i potem „wycinać znaki”. Dużo szybciej pisze się w generatorze, który po kilku latach działania jest już w miarę stabilny i nie zawiesza się.

Powodzenia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *