Jak na nowo uruchomić niedziałające stowarzyszenie?

Ostatnio coraz częściej otrzymuje pytania dotyczące tego, jak ponownie uruchomić niedziałające stowarzyszenie lub fundację. Te organizacje najczęściej maja pozamykane konta bankowe, nieaktywny zarząd i niezłożone sprawozdania finansowe. Takie stowarzyszenia wpadają w pewnego rodzaju „niebyt”. GUS już nic od nich nie chce, urząd skarbowy też. Jednak taka sytuacja jest „do czasu”. Gdy urzędy sobie o Was przypomną, osoby zarządzające podmiotem będą mieć spory problem. Głownie z urzędem skarbowym i CRBR.

Dlatego warto uruchomić na nowo organizację i ja przekazać osobom chcącym działać w takim stowarzyszeniu lub fundacji lub prawidłowo zlikwidować podmiot. W tym tekście skupię się na zmianach kadrowo-osobowych w stowarzyszeniu i przekazaniu go nowym osobom.

Przeczytaj statut

Ze stowarzyszeniami jest prościej niż z fundacjami. Większość stowarzyszeń ma klasyczne statuty, w których walne zgromadzenie członków odpowiada za wybór zarządu i komisji rewizyjnej. Trzeba tylko doczytać jaka jest:

  • procedura odwołania starego zarządu lub kiedy upływa jego kadencja,
  • podstawa usunięcia nieaktywnych członków i przyjmowania nowych członków,
  • procedura wprowadzania zmian w statucie,
  • zasada zwoływania walnego zgromadzenia członków.

Uzbrojeni w tę wiedzę i wiedzę o sytuacji osobowej w Stowarzyszeniu, możemy zacząć działać.

Ustal, kto wchodzi w skład zarządu

Z jednej strony to zadanie jest proste, z drugiej – może się okazać karkołomnym wyczynem. Najpierw sprawdź KRS, a następnie dokumentację Stowarzyszenia. Może się okazać, że część osób złożyła pisma o rezygnacji, a zmiany nie zostały złożone w sądzie. Zweryfikuje też, czy wszystkie osoby żyją i na ile są gotowe do współpracy.

Jeżeli zarząd jest wybierany na czas nieokreślony – nieaktywni członkowie zarządu powinni być odwołani lub powinni złożyć rezygnację. Następnie, zgodnie z zapisami statutu, zwołujesz walne zgromadzenie członków i wybierasz nowy zarząd.

Jeżeli zarząd jest wybierany na czas określony – sprawdź, kiedy upłynęła kadencja obecnego zarządu. W przypadku nieaktywnego stowarzyszenia na 90% ta kadencja skończyła się jakiś czas temu. W związku z tym możesz zwołać walne i wybrać nowy zarząd.

Jednak zanim zaczniesz odwoływać zarząd lub informować go o tym, że już nie jest zarządem, sprawdź w statucie kto odpowiada za zwołanie walnego zgromadzenia członków. Jeżeli robi to zarząd, powinieneś zachować ten tryb, a dopiero potem odwołać nieaktywnych członków zarządu. W najlepszej sytuacji są te organizacje, w których co najmniej 1 członek zarządu chce dalej kontynuować pracę i aktywnie włącza się w ponowne uruchomienie działań w organizacji.

Jeżeli nie masz aktywnych członków zarządu, którzy nie chcą zwołać walnego musisz znaleźć inną procedurę postępowania opisaną w statucie, a następnie zwołać walne zebranie członków.

Aktualna baza członkowska jest niezbędna do tego, aby uruchomić niedziałające stowarzyszenie

Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie zwykłe (rejestrowane u starosty) musi mieć min. 3 osoby członkowskie, a stowarzyszenie rejestrowe – min. 7. Pamiętaj jednak, że liczbę członków pośrednio określa Twój statut. Może się okazać, że zarząd ma się składać z 5 osób, a komisja rewizyjna z 3. Do tego dobrze jest wyznaczyć pełnomocnika ds. podpisywania umów z zarządem. Oznacza to, że powinieneś mieć min. 9 osób, które wyrażą gotowość do zasiadania w organach stowarzyszenia.

Aby „wyczyścić bazę członkowską” powinieneś, po pierwsze, ustalić, jak zgodnie ze statutem możesz legalnie usunąć nieaktywnych członków. Następnie, zapisujesz do Stowarzyszenia osoby, które chcą w nim działać i mają na to czas.

Gdy, już „posprzątałeś” w bazie członkowskiej i w zarządzie, a dodatkowo wiesz, w jakim kształcie będzie pracować reaktywowane stowarzyszenie, możesz się zabrać za organizację Walnego Zebrania członków.

Organizacja walnego zgromadzenia członków

Walne zebranie / zgromadzenie (nazwy używaj zgodnie z Twoim statutem) jest organizowane zgodnie z trybem określonym w statucie. Aby nikt nie podważył prawomocności zebrania, musisz w odpowiedni sposób poinformować członków o tzw. „walnym”. W zaproszeniu na Walne wskazujesz porządek obrad i informujesz osoby o tym, że będzie to walne sprawozdawczo-wyborcze.

Następnie, w trakcie walnego zgromadzenia członków wybierasz nowy zarząd i, jeżeli spełniasz wymogi statutowe – zmieniasz statut. Od teraz możesz działać w „nowym składzie” i zmieniać świat na lepsze.

Po walnym

Walne to nie wszytko, aby uruchomić niedziałające stowarzyszenie musisz zadbać o to, aby:

  • `głosić zmiany do KRS,
  • ponownie uruchomiono konto bankowe w organizacji,
  • wyjaśnić ewentualne zaległości względem ZUS i urzędu skarbowego.

I tak naważniejszym obowiązkiem nowych władz w organizacja jest wpisanie się lub modyfikacja zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Benefincjenów Rzeczywistych. O tym, jak to zrobić pisałam w tym artykule i mówiłam w podcaście. Jeżeli nie dopełnisz tego smutnego obowiązku do 7 dni od zmiany władzy bank nie otworzy Ci konta bankowego, a instytucje kontrolne mogą nałożyć sporą karę finansową.

Teraz już możesz uruchomić niedziałające stowarzyszenie. Działamy!

Jeżeli Stowarzyszenie długo było nieaktywne z pewnością nie ma żadnych środków finansowych. Aby je pozyskać musisz ustalić to, w jaki sposób będziesz to robić (działalność odpłatna / Fundraising / projekty / a może jeszcze coś innego?) i zacząć działać.

Jeżeli zdecydowałeś się na projekty zapoznaj się z moim narzędziownikiem dla osób piszących projekty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *