Rejestrujemy się w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Do 31 stycznia 2022 r. wszystkie zarejestrowane w KRS fundacje i stowarzyszenia muszą się zarejestrować w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. To nowy obowiązek wynikający z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Za jego niedopełnienie nasza organizacja może zapłacić bardzo wysoką karę (nawet do 1 mln. zł.)

Pewno zastanawiasz się „gdzie sens, gdzie logika?” Ja też tego nie rozumiem. To kolejne miejsce, gdzie nasz PESEL i adresy są publicznie dostępne i kolejne, w którym figurują sztuczne sieci powiązań. Tak, jakby prawdziwi szefowie odpowiedzialni za pranie brudnych pieniędzy zasiadali w zarządach firm i fundacji… Ustawa powstała w oparciu o wytyczne unijne tj. dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Ale nasi „rządowi mistrze od ustawodawstwa” poszli o krok dalej. Dyrektywa UE zakłada możliwość dostępu do rejestru, a w Polsce ten rejestracji jest ogólnodostępny online dla każdego.

Narzekać możemy do woli, ale jeżeli chcemy prowadzić organizację musimy się w tym Rejestrze Beneficjentów zarejestrować.

Krok 1: Tworzymy zgłoszenie w Centralnym Rejestrze Beneficjentów dla naszej organizacji

Rejestr (w skrócie CRBR) jest dostępny na rządowej stronie www: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/ Wchodząc na tą stronę masz do wyboru 5 kafelków. Możesz sobie wyszukać podmioty w rejestrze (po numerze NIP i PESEL), utworzyć nowe zgłoszenie lub wczytać z pliku XML, sprawdzić status Twojego zgłoszenia oraz zgłosić rozbieżność.

Dzisiaj interesuje nas opcja „Utwórz zgłoszenie”.

Strona główna centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych

Po wejściu w zakładkę „utwórz zgłoszenie” system przekieruje Cię do następującego okna. W nim, zgodnie z rządowym FAQ, w przypadku już istniejących podmiotów, jako datę zdarzenia powinieneś wpisać datę wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Podmioty, które są rejestrowane po 1 listopada 2021 r. lub po tej dacie pojawiają się zmiany, podają datę zdarzenia, które było podstawą wpisu lub aktualizacji tego wpisu. Może to być np. data walnego zebrania członków stowarzyszenia. Pamiętaj tylko, aby data zdarzenia nie była starsza, jak 7 dni od dnia, w którym dokonujesz wpisu.

Tworzenie nowego zgłoszenia w CRBR

Po wskazaniu dat i przejściu dalej musisz podać NIP i formę organizacyjną Twojego podmiotu.

Wybór podmiotu podlegającego zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Krok 2: podajemy dane rejestrowe naszej organizacji

Niestety po podaniu NIP Twojej organizacji system nie zaczytuje danych z KRS… Fuszerka? Tak jest. W konsekwencji, w części A musisz podać dane Twojego stowarzyszenia lub Fundacji zgodne z KRS. Nie powinno Ci to sprawić większej trudności.

Wpisz dane Twojej organizacji do rejestru
Wpisz adres Twojej organizacji do rejestru

Krok 3: zgłaszamy beneficjentów rzeczywistych i wskazujemy, kto zgłasza podmiot

Ta część jest najtrudniejszą częścią całego zgłoszenia, która wzbudza najwięcej kontrowersji. Szczególne wątpliwości budzi określanie tego, kto jest beneficjentem rzeczywistym w fundacji. Przeczytaj ten artykuł, w którym wyjaśniam przyczyny trudności i pokazuję, jak sobie z nimi poradzić.

W części B.1, gdy wpisujesz swoje dane i dane beneficjentów rzeczywistych, najlepiej zrobić to w oparciu o pisemne informacje od tych osób. Zapisz się na newsletter i pobierz przykładowy wzór takiego oświadczenia i ułatw sobie pracę w Twojej organizacji.

Zgłoszenie danych beneficjenta rzeczywistego w Rejestrze

Samo podanie danych jest stosunkowo proste. Dopiero w części B.2 zaczynają się trudności. W niej musisz określić uprawnienia osób i ich role. Po pierwsze powinieneś zgłosić siebie, jako osobę „zgłaszająca”. Pamiętaj, że osobą zgłaszająca może być tylko członek zarządu organizacji. Jeżeli celowo nieprawidłowo wpiszesz dane do rejestru to możesz ponieść tego konsekwencje. Stąd zrób to dobrze i miej podkładkę papierową od innych zgłaszanych osób.

Po odhaczeniu siebie jako zgłaszającego powinieneś kliknąć w niebieski guzik „Dodaj informacje o udziałach lub uprawnieniach beneficjenta…”. Pojawi Ci się kolejne pole B.2 powiązane z tą sama osobą.

Teraz musisz odznaczyć pole „inne uprawnienia”, gdyż ani fundacja, ani stowarzyszenie nie ma właścicieli. „Pośrednie uprawnienia właścicielskie” zgodnie z dyrektywą UE powinno się odznaczać w przypadku tzw. podmiotów korporacyjnych. Taka sytuacja ma miejsce, gdy np. jedne firma jest właścicielem drugiej firmy. Jednak w przypadku spółek z o.o. non-rofit założonych przez inne organizacje np. stowarzyszenia lub fundacje możemy mieć wątpliwości co do tego, które pole należy zaznaczyć. Niestety dzisiaj nie mogę wskazać ci jedynej i prawidłowej odpowiedzi. Ją pokaże czas.

Posłuchaj odcinka podcastu o tym, kto jest beneficjentem rzeczywistym w Twojej organizacji.

Część B.2 w zgłoszeniu do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych

Po prawidłowym zgłoszeniu 1 beneficjenta rzeczywistego dodaj kolejne osoby poprzez kliknięcie guzika „Dodaj beneficjenta/ zgłaszającego” na początku części B.

Krok 4: potwierdzamy dane i zapisujemy je w centralnym rejestrze beneficjentów rzeczywistych

Ta część zgłoszenia jest jedna z prostszych. W niej, po pierwsze, odklikujemy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

oświadczenie, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

A następnie przechodzimy do składania podpisów pod dokumentem. Zgłoszenie powinno być podpisane zgodnie z reprezentacją w KRS. Oznacza to, że dla każdej osoby osobno klikamy „podpisz” i przechodzimy całą procedurę. Zgłoszenie możemy podpisać naszym Profilem Zaufanym.

Podpisywanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Podpisywanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Gdy uda Ci się podpisać dokument zgodnie z reprezentacją, to kliknij guzik „Wyślij” 🙂 Jeżeli Twoja organizacja ma wielososnową reprezentację to muszą dokument podpisać dwie lub więcej osób. Wtedy będziesz postępował tak, jak w przypadku podpisywania sprawozdania finansowego. I już prawie masz kłopot z głowy. Wraz z informacją o rejestracji zgłoszenia pojawia się pytanie, czy chcesz to zgłoszenie otrzymać mailem. To jest jedyne szansa na otrzymanie zgłoszenia w formacie .pdf, więc skorzystaj z niej.

Dzięki temu do Twojej skrzynki mailowej powinno wpaść zgłoszenie. Jeżeli go nie ma martw się i sprawdź, czy na pewno z sukcesem zgłosiłeś Twoją organizacje do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Mail, który otrzymujesz po rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Życzę Ci samych sukcesów w Twoich zgłoszeniach do Centalnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Więcej na ten temat mówię w moim podcaście NGO Stacja. Posłuchaj odcinka poświęconemu Centralnemu Rejestrowi Beneficjentów Rzeczywistych.

[mailerlite_form form_id=2]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *