Jak napisać projekt do NOWEFIO?

Do 3 listopada 2021 r. trwają konsultacje regulaminu konkursów FIO i PROO. Z pewnością w odpowiedzi na konsultacje wpłynie kilka ciekawych, technicznych wniosków, jednak prawidłowe wnioski wynikające z ogłoszonych konsultacji są dwa. Po pierwsze, główne założenia mające wpływ na obranie strategii pisania się nie zmienią. Konsultacje regulaminu jeszcze nigdy nie zmieniły jego założeń… Po drugie, wkrótce zostanie ogłoszony konkurs, w którym będziesz mógł napisać projekt do NOWEFIO 2022 r.

Co oznacza, że już teraz możesz się zabrać za opracowanie koncepcji i napisanie projektu do NOWEFIO 2022 r.

Na co zwrócić uwagę planując projekt do NOWEFIO?

W każdym regulaminie jest kilka punktów, na które zawsze zwracam uwagę planując projekt.

Priorytety konkursu

W 2022 r. można składać wnioski wyłącznie w priorytetach 2 – 4. Są to priorytety poświęcone wspieraniu aktywności społecznej na rzecz dobra wspólnego (priorytet 2, bardzo szeroki). Z kolei priorytet 3 dotyczy aktywności społecznej i obywatelskiej, a 4 rozwoju organizacji pozarządowych. Te priorytety od lat są praktycznie takie same. Musisz pamiętać, że najwięcej wniosków wpływa do priorytetu 2, a dużo mniej do 3 i 4.

Alokacje środków

Alokacja środków w konkursie to nic innego, jak podział środków pomiędzy priorytety i lata. W regulaminie poddanym konsultacjom społecznym podział środków wygląda następująco:

Alokacja powinna mieć wpływ na Twoje myślenie o tym, do którego priorytetu przygotujesz projekt. Jeżeli założymy, że wszystkie projekty zostaną napisane na wartość maksymalną to:

  • w priorytecie 2 w 2022 r. otrzymają dotację 96 wnioski, a w latach kolejnych 66. Tj. 66 projektów może być wieloletnich, a ok. 30 rocznych;
  • w priorytecie 3 w 2022 r. otrzymają dotację 73 projekty, a w latach kolejnych 33;
  • z kolei w priorytecie 4 w każdym roku otrzyma dotację po 25 wniosków.

Podane ilości projektów do NOWEFIO zwiększą się. W regulaminie wskazano, że projekty mogą być 3-letnie, ale w każdym roku można wnioskować maksymalnie o 1/2 wartości całej dotacji. Oznacza to nic innego, że wnioskodawcy składający wnioski 3-letnie muszą zmniejszyć wartość dotacji w dwóch pierwszych latach. Dzięki temu zostaną im do wykorzystania środki na rok kolejny.

Nie zmienia to faktu, że najmniejsze szanse na otrzymanie dotacji są w priorytecie 4. Warto pamiętać, że w tym priorytecie wnioski składają organizacje pomagające innym organizacjom. Są to podmioty, które mają duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków i przygotowywaniu wartościowych projektów.

Jeżeli sytuacja będzie taka, jak w zeszłym roku to największe szanse na otrzymanie dotacji będą w priorytecie 2. W nim w 2021 r. 444 projekty otrzymały dofinansowanie, a 843 znalazły się na liście rezerwowej (34,5% wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało dofinansowanie). Z kolei w priorytecie 3 rozdano 86 dotacji, a 171 wnioski znalazły się na liście rezerwowej (33,5% wniosków, które przeszły pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało dofinansowanie).

Co prawda procenty przekazanych dotacji są praktycznie takie same, ale w 2022 r. jest więcej środków w priorytecie 2 niż w 3 (w zeszłym roku te wartości były praktycznie identyczne).

Ograniczenia tematów w priorytecie 4

Nie dość, że środków w priorytecie 4 jest najmniej to jeszcze, projekty muszą wpisywać się w jeden z poniższych obszarów:

  1. „Systemowa poprawa zarządzania w organizacjach obywatelskich oraz wypracowywanie iwdrażanie standardów działania organizacji obywatelskich.
  2. Edukacja nt. fundraisingu.
  3. Tworzenie i rozwijanie porozumień organizacji obywatelskich.
  4. Edukacja nt. informacji i komunikacji w organizacjach obywatelskich.
  5. Kampanie społeczne i informacyjne nt. działalności organizacji obywatelskich.”

Te tematy są bardzo ciekawe i każda oferta nie wpisująca się w w/w tematy będzie odrzucana merytorycznie.

Kryteria strategiczne

W ocenie projektów do NOWEFIO liczy się każdy punkt. Dlatego wnioskodawcy, którzy chcą zwiększyć swoją szansę na otrzymanie dotacji dbają o to, aby dostać dodatkowe punkty za spełnienie dodatkowych kryteriów ustalanych przez grantodawcę. Oprócz kryteriów dotyczących przychodów za zeszły rok obrotowy oraz kryteriów dotyczących miejsca rejestracji Twojej organizacji w NOWEFIO są kryteria na które masz wpływ. Należą do nich:

Organizacja, która przystąpiła do Korpusu Solidarności i umieściła w 2021 roku11 ofertę w Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW) programu Korpus Solidarności.1NIW-CRSO
Oferta zakłada działania z obszaru strategicznego:EKOLOGIA: działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwojulub
RODZINA: Działania na rzecz wsparcia rodzin i zdrowia psychicznego ich członków.
Tylko w Priorytecie 2.

Oferta zakłada działania mające na celu wsparcie regionalnych lub lokalnych ciał dialogu obywatelskiego (np. rad działalności pożytku publicznego, rad młodzieżowych, rad seniorów).
Tylko w Priorytecie 3.
3Eksperci/NIW- CRSO

Moim zdaniem warto zarejestrować się w Korpusie Solidarności i zgłosić ofertę wolontariacką. Dostaniesz jeden dodatkowy punkt, który kosztuje Cię niewielką ilość pracy. Jeżeli chodzi o kryteria dodatkowe dla priorytetu 2 i 3 – przemyśl to dobrze. Nie ma nic gorszego niż źle napisane projekty, w których na siłę są umieszczane kryteria dodatkowe. Takie wnioski, oprócz tego, że budzą niesmak oceniających, nie dostają dodatkowych punktów – aby je otrzymać działania strategiczne muszą być ważną i potrzebną częścią wniosku.

Projekt do NOWEFIO a działania niedozwolone

Przygotowując projekt do NOWEFIO 2022 musisz pamiętać, że nie możesz pobierać opłat od uczestników projektu jeżeli Twoja organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności statutowej i, że nie możesz finansować prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Z kolei planując podział zadań w projekcie ważne są zapisy mówiące o tym, że „niedopuszczalne jest wykonywanie przez jedną osobę tych samych zadań na podstawie umowy o pracę i porozumienia, o którym mowa w art. 44 ust. 1 UoDPPioW (porozumienia wolontariackiego) lub umowy cywilno-prawnej i porozumienia wolontariackiego w tym samym czasie obowiązywania umowy i porozumienia”. Co prawda na etapie wnioskowania te zapisy są mniej istotne, ale już na etapie realizacji projektu potrafią „napsuć trochę krwi”.

page30image1323767648page30image1323767936page30image1323768224Oprócz tego powinieneś zwrócić uwagę na to, że wnioskodawcy, który uzyskali dotację w 2021 r. i w 2022 r. będą kontynuowali realizację projektów złożonych w priorytetach 2-4 nie mogą wnioskować w konkursie na 2022 r.

Dowiedz się co to jest rozwój instytucjonalny i jak zaplanować koszty administracyjne w Twoim projekcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *