3 rzeczy, których nie wiedziałeś o trybie małych grantów.

Jeżeli nie potrzebujesz dużej ilości środków lub samorząd nie ogłasza interesujących Cię konkursów to powinieneś zainteresować się trybem małych grantów. Jest to tryb przewidziany przez ustawodawcę właśnie na takie okoliczności.

Podstawa prawna małych grantów

Tryb małych grantów to wydzielona w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie procedura przekazywania środków przez samorząd organizacjom pozarządowym. Zgodnie z art. 19a Ustawy organizacja pozarządowa może wnioskować o środki na ważne działania wtedy kiedy potrzebuje, a nie wtedy, kiedy samorząd ogłosił konkurs. Jeżeli interesujesz się złożeniem wniosków w ramach otwartego konkursu ofert to koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Jak wnioskować o małego granta?

Wniosek o środki jest składany na wzorze z rozporządzenia wykonawczego.

Wnioskowana kwota nie może być wyższa niż 10 000,00 PLN. O środki w trybie “małych grantów” organizacja może wnioskować na działania, które trwają nie dłużej niż 90 dni. W ciągu roku dany samorząd nie może przekazać 1 organizacji kwoty wyższej niż 20 000,00 PLN.

Teoretycznie zawsze istnieje możliwość składania ofert w trybie “małych grantów”. Praktycznie najlepiej jest zapytać samorząd, czy są dostępne środki na ten cel. Jeżeli samorząd takich środków nie będzie posiadał to niezależnie od jakości wniosku i konieczności podjęcia inicjatywy – środki nie zostaną przekazane. 

Porozmawiaj z samorządem zanim złożysz wniosek

Kolejną rzeczą, o którą należy zapytać potencjalnego grantodawcę przed złożeniem wniosku to zakres danych, jakie należy wpisać w pole nr 2 “rodzaj zadania publicznego”. Ustawodawca bardzo lakonicznie wskazuje, że rodzaj powinien dotyczyć zadań określonych w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego (wszystkie sfery działalności pożytku publicznego), ale samorządy bardzo często po swojemu nazywają “rodzaje zadań”. W efekcie rodzaj zadania pt.: “turystyka dzieci i młodzieży” może zostać zakwalifikowana, jako zadanie konkursowe. Wg. niektórych samorządów, jeżeli środki na jakieś działanie są przekazywane w ramach konkursu, to już nie mogą na to samo zostać przekazane w trybie “małych grantów”. Oznacza to nic innego, że na wyjazd w góry dzieci i młodzieży nie będzie można pozyskać środków poza konkursem. Ale już na wyjazd osób z niepełnosprawnością – tak. Warto również dopytać, czy środki na turystykę osób z niepełnosprawnością będą przyznawane z puli środków na turystykę, czy na wsparcie osób z niepełnosprawnością… 

Podsumowując, zanim złożysz “małego granta” zawsze zapytaj potencjalnego grantodawcę o dwie rzeczy:

  • czy posiada środki,
  • w ramach jakiej puli środków powinieneś złożyć wniosek.

Warto również dopytać, co wpisać w pole nr 2 wniosku. Podczas rozmowy zapytaj również, czy samorząd ma poszerzony wzór oferty na zadnia realizowane w trybie 19a. Warto również poszukać w BIPie ofert już dofinansowanych przez konkretną jednostkę samorządu terytorialnego.

Kiedy możesz spodziewać się wyników oceny Twojego wniosku?

Po złożeniu wniosku w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, samorząd upublicznić ofertę. Odbywa się to przez jej zamieszczenie na okres 7 dni w BIP, na www oraz na tablicy ogłoszeń. W tym czasie każdy ma prawo wnieść uwagi do opublikowanej oferty.

Jeżeli nikt uwag nie wniesie, a samorząd dysponuje  określonymi środkami, to powinien niezwłocznie podpisać umowę z wybraną organizacją pozarządową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *