Weź udział w otwartych konkursach ofert

Udział w samorządowych otwartych konkursach ofert jest dla wielu organizacji pozarządowych pierwszym krokiem na drodze do samodzielnej realizacji projektów. Jeżeli Twoja organizacja pozarządowa jeszcze z tych środków nie korzystała, to czas najwyższy spróbować. Zapraszam do lektury tekstu, z którego dowiesz się, jak się zabrać za przygotowanie oferty do konkursu ogłoszonego przez Twój samorząd.

Otwarte konkursy ofert to dotacje udzielane przez gminy, powiaty i miasta na prawach powiatu w oparciu o zapisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Do tej ustawy wydano dwa najważniejsze rozporządzenia wykonawcze regulującymi zasady przyznawania dotacji publicznych przez samorządy:

Jeżeli samorząd chce przekazać organizacji pozarządowej środki może zorganizować otwarty konkurs ofert lub przyznać dotację w trybie tzw. małych grantów określonych w artykule 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego. 

Pamiętaj że w ramach realizowanych projektów wsparcie możesz kierować tylko do mieszkańców samorządu, który przekazuje grant. Innym wariantem jest wsparcie do podmiotów zarejestrowanych lub działających na terenie danego samorządu.

Kiedy są ogłaszane konkursy?

Samorząd ogłasza konkursy dotacyjne dla NGO najczęściej w okresie jesienno-zimowym. Dzięki temu organizacja pozarządowa może realizować działania jak najwcześniej w kolejnym roku kalendarzowym. Pierwsza tura konkursów jest uruchamiana po przyjęciu przez samorząd rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Oznacza to, że pierwsze konkursy zostaną ogłoszone najwcześniej w połowie listopada.

Jeżeli środki na konkurs nie zostaną rozdysponowane w pierwszej turze konkursu to samorząd może uruchomić drugi nabór w okresie wiosennym. Taka sytuacja to jednak rzadkość. Jeżeli chcesz mieć szansę na dotację to powinieneś zdążyć napisać swój projekt w pierwszym konkursie ogłoszonym przez samorząd. Na wiosnę samorząd ogłasza konkursy dotyczące wypoczynku letniego i turystyki oraz te związane z imprezami odbywającymi się na jesieni. Na przykład konkurs na organizację wrześniowego katowickiego festiwalu organizacji pozarządowych urząd miasta ogłasza w okolicach czerwca. 

Gdzie szukać informacji o konkursach?

Każdy samorząd (gmina, powiat, miasto, urząd marszałkowski) ma swój własny grafik ogłaszania otwartych konkursów ofert. Powinieneś prześledzić zeszłoroczne ogłoszenia naborów i wyników, aby wiedzieć czego i kiedy możesz się spodziewać. Informacje o konkursach powinny pojawiać się na stronie internetowej samorządu lub w prowadzonym biuletynie informacji publicznej. Czasami zdarza się tak, że samorządy mają wykupioną usługę e-generatorów wniosków o dofinansowanie. Wtedy na stronie generatora pojawiają się informacje o aktualnych konkursach. Informacje o konkursach często są trudne do odszukania, ale jeżeli uda Ci się to zrobić raz, to drugi raz pójdzie “jak z płatka”

Warto również zapytać w samorządzie, czy nie prowadzi newslettera dla organizacji pozarządowych. Można też poprosić, aby właściwy urzędnik nie mógłby wysłać Tobie informacji o interesującym konkursie. Pytając osobiście zyskujesz dodatkowo, gdyż urzędnik ma możliwość poznać Ciebie i Twoją organizację. Wtedy, gdy złożysz wniosek to nie będziesz kolejną anonimową organizacją, która chce “wziąć nasze bezcenne pieniądze”, ale będziesz “znajomą instytucją, która robi fajne rzeczy”. W samorządowych otwartych konkursach ofert ma to bardzo duże znaczenie. W tych konkursach zasady oceny nie zawsze są przejrzyste, a samorząd nie powołuje zewnętrznych ekspertów do oceny wniosków.

Jak złożyć wniosek w otwartych konkursach ofert?

Wniosek do otwartego konkursu ofert należy przygotować na ministerialnym wzorze w generatorze ofert online lub w wordzie. Następnie trzeba wydrukować ofertę, podpisać, dołączyć załączniki potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz zanieść kompletny wniosek do urzędu. Musisz się zmieścić w wyznaczonym przez urząd terminie, aby wniosek podlegał ocenie komisji. 

Na prawidłowe przygotowanie oferty trzeba poświęcić trochę czasu. I o ile, samo pisanie może nie sprawić Ci większego kłopotu, to prawidłowa forma złożenia wymaga szczególnej uwagi i pedantyczności. Warto już na samym początku zapoznać się z listą wymaganych załączników. Dzięki temu w ostatnim dniu na składanie wniosków nie okaże się, że musisz dołączyć np. CV i dyplomy całej kadry lub skan umowy potwierdzającej prawo własności do lokalu, w którym realizujesz projekt. Pamiętaj, że samorząd jest bardzo kreatywny jeżeli chodzi o formalną procedurę pozyskiwania i rozliczania dotacji. Niestety grantodawca nie zawsze zwraca uwagę na jakość działań. Działania muszą być zgodne z regulaminem, ale nie muszą być innowacyjne.

Jeżeli zaplanowane działania poprawią jakość życia mieszkańców danej gminy i jesteś znany w samorządzie to masz dużą szansę na otrzymanie dotacji w otwartym konkursie ofert. Jeżeli zależy Ci na tym, aby Twój wniosek był dobry to zapoznaj się z informacjami, jakich błędów nie powinieneś popełniać pisząc wniosek.

One Reply to “Weź udział w otwartych konkursach ofert”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *