o nas

Pomyslova.pl jest autorskim projektem mającym na celu rozwój i wsparcie merytoryczne podmiotów III sektora w formie bloga, a docelowo w formie podcastu i kanału na YT. Pomysł powstał w marcu 2020 r., wtedy też powstała stworzona własnym sumptem strona www i pierwsze artykuły. Przez rok funkcjonowania bloga, jego treści miały blisko 3 tys. odsłon. Dzięki zainteresowaniu odbiorców w styczniu 2021 r. została podjęta decyzja o rejestracji Fundacji, która da osobowość prawną wolontarystycznej działalności społecznej, co pozwoli na jej dalszy rozwój. Fundacja uzyskała wpis do KRS 12.04.2021 i w dalszym ciągu jest w całości prowadzona wolontarystycznie.

Celem działania Fundacji jest prowadzenie działalności oświatowej i naukowej, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz w obszarze kultury, służącej budowie społeczeństwa obywatelskiego. Do celów szczegółowych Fundacji należy m.in.: wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnych, rozwijanie pomysłów innowacyjnych w sferze działań społecznych oraz rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z naszą misją chcemy dostarczać przedstawicielom i przedstawicielkom organizacji pozarządowych zawsze sprawdzone informacje. Zależy nam również na promocji III sektora wśród osób nie związanych z organizacjami pozarządowymi.

Zarząd Fundacji: Agnieszka Budzyńska (Prezes) i Grzegorz Budzyński.

Współpracujemy z:

  1. Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu;
  2. Stowarzyszenie MOST.
  3. Mostownia Sp. z o.o.